Club - Siena

Siena Bonsai
Sede:
Strada di Valdipugna n, 20 Siena
Recapito:
Fausto Porcelli Strada del Tinaio,3 53100, Siena 

Sito internet:
www.sienabonsai.altervista.org
E-mail:
sienabonsai@gmail.com
Presidente:
Fausto Porcelli
Strada del Tinaio, 3 - 53100 Siena
mail faustopo@interfree.it
cell. 333 3033183
Segretario:
Davide Lastrucci
mail: lastrucci.davide@gmail.com
cell. 339 1809178 
Coordinamento Bonsai Toscana Segretario: Gianluca Spinelli GROSSETO Cell. 3479538062